Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Visie

Wij zijn een nichekantoor dat in zijn expertisedomeinen garant staat voor een doorgedreven juridische kennis en praktijkervaring.          

Wij staan voor een persoonlijke, toegankelijke en directe aanpak.

Persoonlijk:    

U weet door wie u geholpen wordt en wat u aan ons heeft. Op onze beurt willen wij cliënt(e), zijn/ haar onderneming, probleem of vraag terdege kennen en begrijpen.

Toegankelijk:

Wij zijn steeds bereikbaar voor advies en ondersteuning; als uw dossier het vraagt, ook op minder evidente tijdstippen of binnen korte termijnen.

Overigens zijn ook onze kantoren in Aalst en Oudenaarde zeer vlot bereikbaar.

Direct:

Wij gaan voluit in uw juridische ondersteuning, no-nonsens en to the point, maar zijn de slaagkansen van uw zaak gering of wegen de kosten (ook die van ons) niet op tegen de mogelijke baten, dan hoort u dat ook onmiddellijk van ons.