Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Non-profit & overheid

Onze dienstverlening aan non-profit organisaties en overheden spitst zich toe op:

  • omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en algemeen administratief recht
  • overheidsopdrachten en administratieve contracten

De invloed van non-profit organisaties op de bouw- en vastgoedmarkt kan in bepaalde sectoren bezwaarlijk overschat worden. Niettegenstaande de projecten aanzienlijk zijn, zijn bouwen en vastgoed niet de core business van deze organisaties.  Bij de realisatie van projecten moeten zij dan ook vaak het hoofd bieden aan regelgeving, procedures en vragen, die buiten hun dagelijkse werking vallen.    

Als non-profitorganisatie wil u ter verwezenlijking van uw maatschappelijke, sociale en/of culturele doelstellingen het beste resultaat uit uw projecten halen. Wij helpen u hierbij graag door de inbreng van onze juridische kennis en vaardigheden.

Onze kennis en ervaring staat uiteraard ook ter beschikking van overheden. Hoewel intern vaak ruime expertise aanwezig is, kan bij grotere projecten of in geval van nieuwe of complexe regelgeving toch de vraag ontstaan naar externe adviseurs die kunnen meedenken, het voortouw nemen en het bestuur juridisch en administratief ontlasten.  

Daarnaast worden gunnings- en vergunningsbeslissingen soms aangevochten of moet de overheid zelf (gerechtelijke) stappen ondernemen om haar belangen te verdedigen. Voor strategisch advies en bijstand in dergelijke beroepen en procedures kan uw bestuur zeker bij ons kantoor terecht.