Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Bouw- & vastgoedprofessional

Uw activiteiten als bouw- of vastgoedprofessional hebben willens nillens een juridische dimensie. Bij  de uitwerking en realisatie van een project komt immers ook op juridisch vlak heel wat kijken. Diverse overeenkomsten dienen te worden gesloten. Stedenbouwkundige en milieuvoorschriften moeten worden afgetoetst. De nodige vergunningen moeten worden aangevraagd en bekomen.

U bent als ontwikkelaar, aannemer of ontwerper van vele markten thuis, maar soms is het juridisch kluwen er toch te veel aan. In ons kantoor vindt u een partner op wie u kunt bouwen, van het opstellen van (onder)aannemings- of architectenovereenkomsten, over het nalezen van koop-, erfpacht- of opstalovereenkomsten en akten, tot advies inzake overheidsopdrachten en omgevingsrecht.