Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

De tijdelijke (handels)vennootschap is niet meer … aannemers werken voortaan samen in “maatschap”

Op 28 februari 2019 werd het langverwacht nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het nieuw wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 en brengt heel wat wijzigingen van het vennootschaps- en verenigingsrecht met zich mee. Voor de bouwsector is alvast één van de in het oog springende zaken het verdwijnen van de tijdelijke (handels)vennootschap. De T(H)V was een vaak gebruikte samenwerkingsvorm tussen aannemers om mee te dingen naar complexere en/of grotere opdrachten, zowel op de private als openbare markt.

Aannemers zullen voortaan hun krachten in een “maatschap” moeten bundelen. In het WVV blijft immers enkel de maatschap als vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid behouden.

Echter, voorafgaand aan de goedkeuring van het WVV, hadden reeds verschillende andere wetswijzigingen belangrijke gevolgen voor de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Deze gevolgen zijn minstens even significant voor de samenwerking tussen aannemers als het omdopen van de TV naar maatschap.

Via onderstaande link bieden wij u graag een presentatie over het onderwerp aan. Hierin zal u verdere informatie terugvinden over o.m.:

  • De impact van het nieuw ondernemingsrecht  op de maatschap (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht, registratieplicht UBO-register, insolventie, bevoegde rechtbank en geschillen)
  • De maatschap in het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (inwerkingtreding, inhoud van de “nieuwe” bepalingen)
  • De maatschap en de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten       

Presentatie Samenwerken in Maatschap »